KONTAKT

 • ELITE TRAVEL d.o.o.
  Kovači broj 24
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +387 33 573 340
  +387 33 573 341
  Fax: +387 33 573 342
  E-mail: elitetravel@bih.net.ba
  Web site: www.elitetravel.ba  
 • Identifikacioni broj: 4201350850007
  Porezni broj: 201350850007
  Žiro račun: 1610000073730002
  Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
  Devizni račun: 5020120000005340
  Raiffeisen bank d.d. Sarajevo